Στο σπίτι του Γαλιλαίου, 1612

Στο σπίτι του Γαλιλαίου, 1612