Όταν ο Αρχιμήδης ανακάλυψε το χαρτί κουζίνας Asso ULTRA

Είναι η στιγμή που ο Αρχιμήδης ανακαλύπτει ότι το χαρτί κουζίνας ASSO ULTRA της Foxy είναι πιο ανθεκτικό και πιο απορροφητικό από όλα όσα ήξερε έως τότε…